Vítejte na webových stránkách pískovny SEDOS


Akciová společnost SEDOS doprava a.s. je rodinnou firmou a vznikla z fyzické osoby Jaroslav Sedláček-SEDOS, kterou založil pan Sedláček již v roce 1989. 

Firma se zabývá hornickou činností, vlastní výrobou a prodejem štěrkopísku. 

Zákazníkům nabízíme písek zásypový tříděný-určený zejména do výkopů frakce 0-8mm, zásyp netříděný-frakce 0-16mm, omítkový písek frakce 0-4mm,betonářský písek frakce 0-4mm , křemičitý písek frakce 0-2mm-využitelný pro plochy určené pro plážový fotbal, plážový volejbal, jízdárny apod. a travní substrát.